125 jaar Oranjevereniging

De inhuldiging van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898 werd in Amsterdam groots gevierd. In Zunderdorp was dit de aanleiding om de oranjevereniging Zunderdorp op te richten. De Wilhelmina Vereniging was de voor de hand liggende naam. Het feest beviel de Zunderdorpers zo goed dat besloten werd het ieder jaar te vieren.

Uiteraard waren de oprichters oranjegezind en het oranjefeest werd uitbundig gevierd in ons dorp. Zo was er in 1913 een grote optocht ter gelegenheid van 100 jaar koninkrijk.

De eerste voorzitter was Jan Hoeve en velen zouden hem volgen. Met echte Zunderdorpse namen als Pauws, Van Zalinge, Gaaff, De Goede, Van Vuure en Heerding. Dirk Pauws (vader van Christa) en Ria Vrolijk zijn namen uit het recente verleden. De huidige voorzitter heeft haar naam mee: Kastelein. De vereniging heeft ereleden, een erevoorzitter en diverse leden van verdienste.

Het feest kreeg een steeds belangrijker plek in het dorpsleven. Het werd het hoogtepunt van het jaar en voor jongeren een uitgelezen kans om eens om te zien naar verkering. Heel wat Zunderdorpse huwelijken vonden hier hun oorsprong. Het programmaboekje van 1937 laat zien dat het feest vier dagen duurde met een veelzijdig programma, zoals een gecostumeerde optocht, een poppenwagenrace, zang door de schooljeugd, ringsteken op tandems en als klapstuk de kanowedstrijd op de verlichte Achterlaansloot. Bij huwelijken van het koninklijk huis werd een extra programma geregeld, zoals in januari 1937 bij het huwelijk van Juliana en Bernhard. In 2002 werd huwelijk Willem Alexander gevierd en in 2013 de inhuldiging. De Oranjevereniging Zunderdorp was daarbij speciaal uitgenodigd en aanwezig in de nieuwe kerk.

Tijdens de oorlogsjaren was er geen Oranjefeest, hoewel sommigen wel een bloem in hun knoopsgat droegen op Koninginnedag. Na de bevrijding was er 31 augustus weer een Oranjefeest met een grote optocht.

Vanaf 1948 verhuisde het feest naar 30 april, de verjaardag van koningin Juliana. Beatrix hield het zo en recent gingen we met Willem Alexander naar zijn verjaardag op 27 april.

In vroegere jaren zetten de Zunderdorpers met veel hulp van vrijwilligers een eigen tent op. Later werd de tent gehuurd en vanaf 1998 werd het feest elk jaar in de tent bij de kerk gehouden. Deze datum is natuurlijk niet toevallig. Het honderdjarig bestaan werd groots gevierd en het boek ‘Een eeuw dorpsleven’ verscheen. Met daarin de geschiedenis van de vereniging en het dorp. Het boek wordt nog verkocht.

De tijd veranderde het feest. Jongelui appen elkaar nu om samen naar het feest te gaan en de muziek en techniek groeide snel met ons mee. De zeuro deed zijn intrede. De tijd van enkel een megafoon ligt ver achter ons. Een grote verandering is de viering van de tentdienst. Aanvankelijk werd het feest vanuit sommige kerkgangers met argusogen bekeken. Dat is nu wel anders.Maar veel is ook niet veranderd. Het feest duurt nog steeds meerdere dagen en is nog steeds een hoogtepunt in Zunderdorp. Het feest draait op tientallen vrijwilligers en wordt druk bezocht. Verschillende programma onderdelen zoals de bonte avond werden en worden volledig door Zunderdorpers vorm gegeven. Vroeger was dit de toneelvoorstelling, later de smartlappenavonden. Thema avonden worden verkleed bezocht. Het is nog steeds een feest van ons en voor ons. Je hoort er bij in het dorp als je achter de bar hebt gestaan en aan de bonte avond meedeed.

Zo kunnen we stellen dat ons feest weliswaar heel oud is en tegelijk springlevend. Op naar de volgende jaren.