Via deze pagina kun je de contributie voor de Oranjevereniging 2024 voldoen.

Bedragen:
 • Gezin €20,00
 • Thuiswonende kinderen (18 jaar en ouder) €10,00
 • Alleenwonende en/of senioren (gezins)lidmaatschap €10,00


 • Voorletters (of Voornaam)
  Achternaam
  Straat en huisnummer
  Postcode
  Plaats
  Telefoon
  Email
  Gezinslidmaatschap
  Thuiswonende kinderen 18+
  Alleenwonende en/of senioren (gezins)lidmaatschap
  Iets meer geven mag altijd! Hoeveel euro wil je extra betalen?